top of page

Ordbok for Psykisk Helse

Språket vi bruker i hverdagen er fullt av ord og uttrykk vi tillegger andre betydninger enn det de egentlig har. Mange av disse ordene handler om psykisk helse eller psykiske lidelser og har en historisk kontekst det er verdt å være bevisst på. 

Det kan også være vanskelig å orientere seg i språket som brukes i psykologien. Om du skal forklare hvordan du har det, hører noen fortelle om hva de går gjennom eller får informasjon fra noen i

helsetjenesten, kan det være fint å lese seg oppå på hva det egentlig betyr.

Hva ligger egentlig i språket vi bruker? Det utforsker vi i denne digitale ordboken, som oppdateres med ett nytt ord hver uke. Noen av dem har vi blitt så interessert i at vi har skrevet artikler om dem utover den vanlige definisjonen. Du finner definisjon og eventuelle artikler ved å trykke på les mer.

God lesning!

gal

adjektiv

lat

adjektiv

psykisk helse

begrep

hysterisk

adjektiv

nervesyk

adjektiv

bottom of page