top of page

psykisk helse

brukes ofte for å omtale hvordan vi har det med oss selv, våre nærmeste og i samfunnet


på samme måte som vi har en fysisk helse, har vi også en psykisk helse, som handler om tanker, følelser, trivsel og mestring


begrepet omfavner også psykiske lidelser og plager, noe som er helt 

vanlig å oppleve i løpet av livet


den psykiske helsa vår varierer og trenger å bli ivaretatt like mye som den fysiske helsa; disse påvirker hverandre


psykisk helse angår alle, for alle har en

begrep

bottom of page