HJELPETJENESTER

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Her finner du en oversikt over diverse hjelpetjenester, ressurssider og veiledere.Vi har samlet en grundig liste med både chattjenester og telefoner for deg som trenger noen å prate med men også sider som kan tilby informasjon om ulike temaer. 
 
Om du er i akutt fare eller er bekymret for at noen andre er det:
 
Legevakt:                 116 117
Ambulanse:             113
Politi:                        112

 

Alarmtelefonen for barn og unge
Alarmtelefonen er en gratis telefon for barn og unge som er utsatt for vold, overgrep eller omsorgssvikt. Alarmtelefonen besvarer også henvendelser på chat, e-post og sms. Voksne som er bekymret for barn kan også kontakte oss.

Hele døgnet

Tlf: 116 111

 

 

 

Anonyme Alkoholikere
Anonyme Alkoholikere er et fellesskap av kvinner og menn som deler sin erfaring, styrke og håp med hverandre for at de kan løse sitt felles problem og hjelpe andre å friskne til fra alkoholisme.Den eneste betingelse for medlemskap, er et ønske om å slutte å drikke.

Hverdager: 11-15 

Hver dag: 18-22

Tlf: 91177770

 

 

Angstringen
Angstringen Norge er en stiftelse som har som mål å spre erfaringsbasert kunnskap om angst og selvhjelp basert på et helhetlig menneskesyn. Vi bistår ved oppstart av Angstringer og formidler kontakt til eksisterende Angstringer. Vi driver landsdekkende opplysningsarbeid og kunnskapsformidling om angst og selvhjelp i et folkehelseperspektiv.. Vi er opptatt av å vise til våre erfaringer at angsten kan brukes som en drivkraft i den enkeltes liv.Man - fre: 10-13 

Tlf: 22223530

 

Dinutvei.no
Dinutvei.no er en nasjonal veiviser til hjelpetilbud, informasjon og kunnskap om vold i nære relasjoner, voldtekt og andre seksuelle overgrep og har en spørsmål- og svartjeneste. Målgruppene våre er både utsatte, utøvere og berørte. Fagpersoner, beslutningstakere og organisasjoner skal også kunne finne informasjon og hente kunnskap i veiviseren.

 

LEVE

Landsforeningen for etterlatte ved selvmord er en landsdekkende organisasjon. LEVEs formål er å støtte etterlatte og berørte ved selvmord, og å bidra til å forebygge selvmord gjennom åpenhet, opplysningsvirksomhet og politisk arbeid.Kontaktinfo:

Tlf: 22 36 17 00

E-post: post@leve.no

Nettside:

www.leve.no


 

 

Kirkens SOS
En tjeneste for dem som trenger noen å snakke med. Vi har tre ulike tjenester: Telefon, SOS-melding og chat.

Hver dag: 18.30-22.30 

(fredag frem til 01.30)


Kors på halsen
Kors på halsen er Røde Kors` samtaletilbud for alle opp til 18 år. Du kan ringe, maile eller chatte og ta opp det som er viktig for deg. Hos Kors på halsen får du snakke med en voksen du kan stole på, og som ikke kan se hvem du er. Du kan fortelle om alt, både de gode tingene og det du synes er vondt og vanskelig. For livet blir faktisk litt lettere når du har noen å snakke med!


Man-søn:14-22
https://korspaahalsen.rodekors.no/

 


 

MHU-chat
Er du mellom 18 og 35 år, og ønsker å ha noen å snakke med?

Da er denne chatten for deg. Her kan du snakke med en av våre frivillige chatverter – helt anonymt. Se etter chatboblen nederst på siden! 

 


www.mentalhelseungdom.no

 

Mental Helse
Våre veiledere har forskjellig bakgrunn, men felles for alle er at de har livserfaring og ønske om å være et medmenneske. Vi tilbyr dialog om enkle eller vanskelige tema. Vi har tid, vi lytter, vi reflekterer og vi gir råd. Vi ønsker å bidra til optimisme og opplevelse av mestring og selvstendighet. Ved akutt fare for liv og helse og ved mistanke om mishandling, overgrep, eller omsorgssvikt overfor barn, har vi plikt til å melde fra i henhold til lovverk.

Man 20–23
Tirs 12–14

Ons 12–14 + 20-23

Tors 12–14

Tlf: 116 123 

Hele døgnet

Overgrep.no
Overgrep.no er en ressursside med spørsmål og svar om seksuelle overgrep. Nettstedet retter seg mot både ofre og pårørende. Nettstedet er laget i samarbeid med organisasjonene Utsattmann og Landsforeningen for voldsofre, som du finner mer info om nedenfor. Nettstedet drives av Advokatfirmaet Teigstad AS, Torggata 10, 0181 Oslo.
Tlf: 22 34 30 00.

 

 


Pårørendesenteret
Pårørendesenteret.no er utviklet og driftes av Stiftelsen Pårørendesenteret som ble etablert i Stavanger i 1998. Stiftelsen finansieres av offentlige tilskudd. 

 

Dette er et landsdekkende nettsted for alle typer pårørende uansett livssituasjon, alder eller hvor nær de står den de er pårørende for. Her finnes interessant fagstoff, gode tips og råd, informasjon om rettigheter og hjelpetilbud over hele landet. Du kan også lese om andre pårørendes erfaringer i kategorien Min historie.

Man-fre: 10-15

Tlf: 90904848

 

ROS 

Rådgivning om spiseforstyrrelser er en landsdekkende interesseorganisasjon for alle som er berørt av problematikk rundt mat og kropp - for de som har eller har hatt en spiseforstyrrelse, og for deres pårørende.
ROS tilbyr gratis støtte, råd og veiledning for de som sliter med en spiseforstyrrelse eller som har et problematisk forhold til kropp, mat, trening og følelser. Pårørende er også velkommen til å ta kontakt med oss. Våre rådgivningstjeneste er tilgjengelig på telefon, chat og e-post.

 


Man: 17-21
Tirs: 10-15 og 17-21
Ons: 17-21

Tors: 10-15 og 17-21

 

Tlf: 94817818

Innvalg 1


Rustelefonen

RUStelefonen er en anonym og offentlig informasjon og -veiledningstjeneste for hele Norge. Vi tar imot henvendelser som omhandler rusmidler, rusmiddelbruk og rusproblematikk. Vi har særlig fokus på ungdom, men alle er velkomne til å ta kontakt.

Man:11-18

Tirs:10-18
Ons:10-18
Tors:11-18
Fre:11-18

 

Tlf: 9150858

Snakklitt
På SnakkLitt vil du møte en trygg voksen med mye erfaring i å snakke med mennesker i ulike situasjoner. Samtalene skjer i Kirkens SOS sine plattformer, men er likevel et helt annet og separat tilbud enn Kirkens SOS sin egne krisetjeneste. Kirkens SOS støtter veldig dette initiativet og det midlertidige tilbudet SnakkLitt, slik at enda flere kan få noen å snakke med når de trenger det.

www.snakklitt.no

  • Snapchat
  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
FØLG OSS

kontakt oss: post@psyktaerlig.no

© 2021 by Psyktærlig