top of page

PERSONVERNERKLÆRING

chatlogopng.png

Formål

Denne personvernerklæringen er vår erklæring til deg som bruker av denne tjenesten. Her får du et
innblikk i hva personopplysninger er, oppbevaring av personopplysninger, dine rettigheter og
behandlingsgrunnlag.
 

Personopplysninger

Personopplysninger er informasjon som gjør at andre kan finne ut av hvem du er, som for eksempel:

- Fullt navn
- Adresse
- Bilde
- Telefonnr
 

Chattetjenesten er 100% anonym og det er opp til deg selv hva du velger å dele, noen deler ingenting
mens andre deler mer. eDialog24 som er chatleverandør sletter alle samtaler etter 72 timer, med
mindre det forekommer særskilte grunner for oppbevaring. Særskilte grunner er for eksempel ved
utlevering for etterforskning. Samtalen slettes så fort informasjon utleveringen er fullført.


Norsk lov gir oss varslingsplikt dersom det er mistanke om omsorgssvikt, fare for liv og helse mm.
Dersom det forekommer en varslingssak har vi mulighet for å utlevere IP-adresse til relevant instans
(politi/ambulanse) Merk at det kun er noen få som har tilgang til å finne IP-adressen, og har signert
taushetsplikt. Du som bruker skal være sikret at din IP-adresse ikke deles med utenforstående,
brukes til å oppsøke, eller misbrukes på noen måte.


I enkelte tilfeller kan det være nyttig for oss å føre journal. Journal skal kun føres dersom det er
relevant grunn, eller om vedkommende selv ønsker dette for å slippe å fortelle vanskelige ting på nytt.
En slik journal skal slettes så snart det ikke finnes grunnlag for oppbevaring. Du har også rett til å få
din journal slettet, da skal dette gjøres så fort som mulig, men innen 1 uke.


Ofte er journaler uten personopplysninger, men er basert på hva som kjennetegner deg i chat. For
eksempel “Gutt 14, Oslo. Fosterhjem, god humor.” Eller om du har delt fornavn så kan det se sånn
her ut: “Martin 14, Oslo. Fosterhjem, god humor.”


Hvem har tilgang til våre opplysninger?

Opplysningene vi registrerer kan ved forespørsel utleveres til politi, barnevern, legevakt mm.
Datatilsynet har også rett til innsyn uten hindring fra taushetsplikten. Alle databehandlere/dataansvarlige i eDialog24 og journalsystemet.

bottom of page