top of page

#CHATSAFE

Mange land har utviklet retningslinjer for sikker rapportering av selvmord, men disse har til nå stort sett vært rettet mot tradisjonelle nyhetsmedia snarere enn internett og sosiale medier. Unge mennesker bruker imidlertid i økende grad ulike sosiale medieplattformer, og deler av livene sine på godt og vondt gjennom ulike kanaler. Til tross for at det oftest er de gode sidene av livet som deles, finnes det også mange som snakker vonde ting som selvmord på nett. Derfor er det nødvendig med en veileder som møter unge der de og - og med et språk som er tilrettelagt dem. 

 

Per dags dato er det lite veiledning tilgjengelig for å hjelpe unge mennesker med å diskutere selvmord på nettet. Målet med dette prosjektet var å utvikle et sett med retningslinjer som kan hjelpe unge mennesker med å kommunisere trygt om selvmord på nettet. Denne veiledningen, som er utviklet av Orygen for bruk i Australia, er tilpasset norske ungdommer i samarbeid med Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF) og Psyktærlig. 

Veilderen tar for seg ulike aspekter ved å prate om selvmord på nett. #CHATSAFE kan hjelpe å besvare spørsmål som "Hvordan kan jeg si dette uten å såre noen?" eller "Finnes det en konstruktiv måte å prate om selvmord på?" Veilederen er i tillegg opplysende og informativ - slik at dem som ikke har erfaring med emnet likevel vil finne den nyttig. 

 

NSSF har samarbeidet med Psyktærlig i prosessen med å få oversatt og tilrettelagt innholdet i #chatsafe. Psyktærlig har bidratt med synspunkter knyttet til hvordan man kan nå unge, og hva som er aktuelt for norske ungdommer. Per dags dato samarbeider NSSF og Psyktærlig med å produsere SoMe-innhold og formidle innholdet fra veilederen videre til dem som trenger å høre om det. 

  • Instagram
bottom of page