top of page

lat

dette ordet har mange med psykiske utfordringer har hørt som en beskrivelse av deres adferd


latskap er ikke svaret, men heller en mangel på interesse skapt av for eksempel depresjon


ofte kan man få høre at man må ”ta seg sammen”, men så enkelt er det ikke ved psykisk sykdom. Det psykiske er en direkte årsak til den adferden som kan tolkes som 

latskap, uten at personen faktisk er lat


å kalle noen lat kan være å avfeie deres utfordringer med deres psykiske helse og bidra til et dårlig selvbilde 


adjektiv

bottom of page