top of page

hysterisk

utdatert medisinsk begrep for psykisk lidelse eller tilstand som i de fleste tilfeller ble diagnostisert hos kvinner


brukes i dagligtale for å beskrive noens dramatiske og overdrevne adferd


ordet hysteri stammer fra det greske ordet hystera som betyr ”livmor”, de mente nemlig i antikken at hysteri kom av en ”vandrende livmor”. I Europa ble det lenge sett på som en sannhet at hysteri hadde en sammenheng med det kvinnelige kjønnsorgan


hysteri er blitt mye brukt for å kneble, begrense og 

kontrollere kvinner


ordene du bruker om andre betyr noe

adjektiv

bottom of page