top of page

gal

nedsettende begrep om person med psykisk lidelse, brukes i dagligtale 


brukes som uttrykk for å være ivrig, tullete, sint forvirret, ute av kontroll eller lidenskapelig opptatt av noe 


historisk er galehus brukt som betegnelse på et psykiatrisk sykehus, galskap om tilstander som krever psykiatrisk helsehjelp og gal om mennesker som ble plassert utenfor samfunnet


å kalle noen gal bidrar til umenneskeliggjøring og fremmedgjøring av personer med psykiske lidelser


ordene du bruker om andre betyr noe

adjektiv

bottom of page