top of page
 • Psyktærlig

Depresjon

Oppdatert: 23. sep. 2022

De fleste mennesker opplever en eller flere depressive episoder i løpet av livet. Hos noen fører langvarig depresjon til en depressiv lidelse. Dette er den vanligste psykiske lidelsen i dagens samfunn. Symptomene på depresjon er mange. Man trenger ikke erfare alle symptomene for å fylle diagnosen for depresjon, og dersom du har symptomene betyr det heller ikke at du har en depresjon.


Symptomer kan være

 • Nedstemthet

 • Konsentrasjonsvansker

 • Mindre evne til å kjenne på glede

 • Liten interesse for andre

 • Liten interesse for det som var til glede tidligere

 • Dårlig matlyst

 • Dårlig søvn

 • Tretthet

 • Nedsatt selvtillit/selvfølelse

 • Selvbebreidelse

 • Skyldfølelse

 • «Tanker om at verden er et bedre sted uten meg»

 • «Andre har det bedre hvis jeg dør»

 • Følelse av håpløshet

Hos mange psykiske lidelser følger depresjon som en tilleggsutfordring.


Hvis du kjenner deg igjen i dette vil vi anbefale deg å ta kontakt med fastlegen. Fastlegen kan henvise deg videre slik at du får den hjelpen du trenger.Comments


bottom of page