top of page
  • Psyktærlig

Smittevernstiltakene gjør oss syke. Regjeringen, værsågod; Her er tiltaket vi trenger!

Kjære regjeringen. Jeg, Ingebjørg, resten av gjengen i Psyktærlig, Helsesista, MHU og flere er svært bekymret for hele Norges befolkning. Det blir strammet inn ekstremt mye i samfunnet for å unngå at smitten sprer seg, noe som er helt forståelig og som må til. Likevel hører jeg ingen politikere og helsemyndigheter snakke om å sette inn konkrete tiltak for å samtidig ivareta den psykiske helsen til folk, noe som gjør meg svært bekymret. Australia gikk allerede ut i mars med en stor krisepakke på 1.1 billion for å styrke det psykiske helsevernet og mer for å ta vare på den psykiske helsen til befolkningen.

Denne krisetiden vil legge ekstra mye press på et allerede overbelastet psykisk helsevesen, både nå - og også i lang tid etter pandemien har roet seg. Det må settes inn tiltak FØR det har alvorlige konsekvenser for den psykiske helsen til folk. Noe som dessverre allerede har skjedd. Liv har gått tapt, både grunnet selvmord og drap utført av mennesker som ikke har fått tilstrekkelig helsehjelp. Dette er ytterste konsekvens, som dessverre ikke er så sjelden som vi skulle ønske. Andre, også alvorlige konsekvenser er tilbakefall hos mennesker som har blitt frisk fra sine psykiske lidelser, mennesker som aldri har slitt, som plutselig nå får mørke tanker om livet og psykiske lidelser eller alkohol/rusproblemer.


Pandemien påvirker ikke bare folks fysiske helse. Jeg får tilbakemeldinger fra mennesker som forteller om at de mister den psykiske helsehjelpen de er avhengig av. Psykiatriske sykehus og avdelinger har inntaksstopp enkelte steder fordi det er for mange folk som trenger hjelp. Vi har ikke nok døgnplasser eller behandlere i psykiatrien. Både unge og eldre venter i månedsvis på å få hjelp. Flere blir ensomme. Mange mister jobbene sine, eller blir permittert. De strenge smittevernstiltakene skaper ekskludering, folk får ikke innleggelser på psykiatriske døgnplasser når de trenger det, på grunn av manglende kapasitet. Mange blir innestengt på hjemmekontor og hjemmestudier, også i hjem der de ikke har det noe bra av ulike årsaker. Mennesker som aldri har slitt før blir syke, og mennesker som har blitt frisk fra sin psykiske lidelse får tilbakefall. Alt dette uten at man kan garantere at hjelpen er der om de søker den.

Vi trenger et statlig finansiert lavterskeltilbud som består av helsepersonell med kompetanse innen psykisk helse. Der alle som trenger, uavhengig hvor i landet de bor, alder, og uavhengig av tidligere sykdomshistorie, kan få et kortvarig tilbud fra 5-10 ganger med enten telefon eller video oppfølgning. Aller helst fysisk oppmøte der det er mulig, og da spesielt for de som bor alene og ikke har noen nærkontakter. Dette tilbudet bør også kunne henvise til videre psykisk helsehjelp dersom det er behov for det. Vi i Psyktærlig og flere blir gledelig med på å hjelpe dere utforme et slikt tiltak raskt.


Kjære politikere, dere må faktisk slutte å stole på at dagens psykiske helsevesen er godt nok, når det gang på gang viser at det ikke er det. Det er ikke nok. Og det er ikke godt nok. Hør på oss, vær så snill. Vi er flere som etterspør et slikt tilbud. Dere må slutte å lene dere på et overbelastet helsevesen og utslitte frivillige, og ta ansvar. Dere gir millioner av kroner til klesbutikker og kulturnæringen. Det er bra, men hvor er satsingen på den psykiske helsen? Hvor er nullvisjonen?

Nå, Bent Høie, Erna Solberg og resten av regjeringen. Nå har dere mulighet til å vise at dere bryr dere om oss som sliter. At vi også har en verdi for dere under denne pandemien. At vi ikke blir kastet under bussen og ofret for at dere skal ha kontroll på pandemien. Hører dere ikke på oss nå, og snur dette, kommer helsevesenet til å ha et ekstremt press på seg i lang tid etter pandemien med alle friske som er blitt syke, og syke som er blitt sykere. Jeg er redd, Bent Høie og Erna Solberg. Jeg har #ingenflereåmiste.


Skrevet i samarbeid med Helsesista og Mental Helse Ungdom.bottom of page