top of page
  • Thea Sofie Amundsen

Sex og samtykke

Oppdatert: 30. apr. 2022

Seksuell helse henger tett sammen med fysisk og psykisk helse, og er noe vi selvsagt ønsker å snakke om i våre kanaler. I dag skal vi ta opp det viktige temaet samtykke. I den anledningen har vi tatt en prat med Rebecca som er leder i SNU ( Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom), som er en organisasjon som blant annet tar opp slike temaer innenfor seksuell helse.

 

I dette intervjuet har vi fokus på samtykke. Hva er et samtykke i seksuell sammenheng? Hvorfor er det viktig at det er samtykke? Hvordan kan man vise samtykke? mm. Vi avslutter med noen samtykketips! Vi tar også opp hvorfor det er så viktig å snakke om seksuell helse. Men først, bli litt kjent med Rebecca og organisasjonen SNU:


Fortell litt om deg selv og din rolle i SNU?

Jeg heter Rebecca og er leder i SNU! Jeg har alltid vært opptatt av seksuelle rettigheter og

likestilling, så derfor ble jeg med i styret til SNU i slutten av 2018. Jeg synes alt vi jobber for er

utrolig viktig, men en hjertesak for meg er at vi skal få en bedre seksualitetsundervisning og

overgrepsforebygning. Jeg elsker å snakke om samtykke og normer!
Hva er SNU og hva arbeider dere med?

Vi er Norges største ungdomsorganisasjon som jobber med seksuell og reproduktiv helse og

rettigheter (SRHR).

Rebecca, leder i SNU

Vi kjemper for at alle unge skal være trygge i egen kropp, identitet og seksualitet. Alle skal bestemme selv over sin egen kropp og reproduktive valg, og ha mulighet til å fritt utfolde sin egen seksualitet og identitet uten frykt eller fare for stigma eller diskriminering.

Vi arbeider gjennom informasjonsformidling og politisk påvirkning. Vi er aktive på sosiale medier,

holder foredrag og workshops og har kampanjer om seksualitet, seksuell helse og rettigheter. Vi

hadde nettopp kampanjen #Herligsex , hvor vi snakket om både positive og negative sider ved sex

og seksualitet. Med kampanjen ønsket vi å styrke bevisstheten rundt hva

samtykkende og gjensidig sex er, og gi verktøy og ordforråd til å forstå hvordan man viser og tolker samtykke, samt hvordan man kan håndtere ulike situasjoner slik at man kan ta del i å unngå å selv oppleve, bevitne eller utøve potensielle overgrep.


Gjennom politisk påvirkning påvirker vi politikere til å ta unges

seksuelle rettigheter og helse på alvor, både i Norge og internasjonalt. Vi skriver høringsinnspill til

Stortinget, skriver kronikker i media og møter politikere. Vi samarbeider også med flere ander

organisasjoner i ulike politiske spørsmål, og har et eget nettverk med ungdomspolitikere.


Hvorfor er det viktig at vi snakker om seksuell helse?


Fordi seksualitet er en integrert del av alle menneskers identitet som ikke kan skilles fra andre aspekter i livet. En god seksuell helse er viktig for vår generelle helse og velvære. Seksualitet handler ikke bare om seksuell praksis eller det fysiske men også om identitet, følelser, og relasjoner.

I SNU er vi opptatt av å tenke positivt om seksualitet, spesielt i seksualitetsundervisningen.

Når det snakkes om seksualitet kan det ofte være det negative som står i fokus: hva som kan gå galt og hva vi skal unngå.

Men seksualitet er jo noe fint, godt og morsomt. Det er en naturlig del av oss alle.

Grunnleggende for god seksuell helse er menneskets mulighet til å ha seksuelle erfaringer preget av trygghet og nytelse, uten tvang, vold eller diskriminering og med mulighet til å bestemme over egen

kropp og reproduktive helse.


God seksuell helse krever en positiv og respektfull tilnærming til seksualitet og seksuelle relasjoner, så vel som mulighetene til seksuell nytelse og trygge og gode seksuelle erfaringer. Det finnes ingen rett måte å ha en seksualitet på, og ingen orientering eller praksis er bedre eller mer nøytral enn en annen. Seksualitet er et område der det skal være stor personlig frihet. Alle skal stå fritt til å utforske, utvikle og leve ut egen seksualitet uten påvirkning, skam, moralisme eller stigmatisering.


Hva er ett samtykke i seksuell sammenheng?

Samtykke handler om at alle parter som er inkludert i den seksuelle aktiviteten er med på det

frivillig. Dette kan uttrykkes både gjennom kroppsspråk, berøring og ord. Det er derfor viktig å

være oppmerksom på sexpartner(e) og hvordan ord, berøring og kroppsspråk uttrykkes når man tar

initiativ til sex. Hvis man er usikker på om det er samtykke, så er det viktig at man spør.

Illustrert av Karoline Rørtveit Thorbjørnsen


Hvorfor er det viktig at det er samtykke?

Sex uten samtykke er voldtekt. Når man har sex eller ønsker å initiere til seksuell aktivitet,

har man ansvar for å forsikre seg om at dette ønsket er gjensidig. Er det ikke det, må man respektere

andres grenser.

Man kan få både ereksjon og bli våt uten at dette betyr at man ønsker å ha sex.

Kroppslige reaksjoner kan derfor ikke alene tolkes som en invitasjon til sex. God kommunikasjon med dem man ønsker å ha sex med er den tryggeste måten å forsikre seg om at ønsket om sex er

gjensidig.


Hvordan kan vi vise samtykke? Hvordan kan vi vite at den andre har samtykket?

Det finnes mange måter å si ja på. Det kan være verbalt, altså at man sier at man har lyst. Man kan

også vise samtykke med kroppsspråk, for eksempel gjennom å virke selvsikker, interessert,

entusiastisk og komfortabel eller smile og ha blikkontakt. Men det som er aller enklest her for alle

parter er å kommunisere. Enkle spørsmål som ”har du lyst?”, ”hva liker du?”, ”er dette digg?” er

med på å skape trygge og gjensidige rammer når man skal ha sex.


Noe som er viktig å huske på er at samtykke når som helst kan trekkes tilbake, det er lov å endre

mening. Samtykke til en seksuell aktivitet betyr heller ikke samtykke til alt, og et fravær av nei er

heller ikke samtykke. At man har hatt sex tidligere, eller er i en relasjon betyr heller ikke at man

samtykker til sex nå. Det er alltid best å spørre, og om personen sier nei må dette alltid respekteres.

Om du trenger å mase flere ganger og personen tilslutt sier ja, er det ikke greit. Også finnes det

situasjoner når en person ikke er i stand til å gi samtykke, som når man for eksempel sover eller er

veldig beruset.


Her kommer 6 samtykketips:


Kjenn etter!

Har du en god følelse i magen nå? Føles situasjonen gjensidig? Tror du at du kommer til å angre på det etterpå hvis du fortsetter?


Ta praten før dere er i gang med å ha sex.

Hvis dere allerede har snakket om hvordan dere liker å ha sex, er det mindre sannsynlig at dere krysser hverandres grenser.


Vær oppmerksom

Hvis en seksuell partner trekker seg, ser ut til å miste tilstedeværelse, beveger seg mindre eller er mindre involvert, kan det være signaler på at personen ikke lenger vil. Du kan være kåt i begynnelsen, men miste lysten i mellomtiden. Ikke forvent at din partners opphissing nødvendigvis følger din egen kurve.


Del på ansvaret for prevensjon

Husk at å snakke om kondom er også en måte å uttrykke at man er keen på sex. Hvis den andre personen reagerer positivt, så har man både fått samtykke og bekreftelse på at dere begge er keene på hverandre. Ikke prøv å overtale noen til å ikke bruke kondom eller andre prevensjonsmidler.


Lær å håndtere å bli avvist

Det kan være en vanskelig følelse å ha lyst når den andre ikke har det, og det er nødvendigvis ikke

så mye du får gjort med selve følelsen. I slike situasjoner kan det hjelpe å vente med å reagere og

vurdere seg selv og andre til du har roet deg ned. Å bli avvist har ikke nødvendigvis noe med deg å

gjøre.


Ikke push

Aldri push deg selv eller en partner til å ha sex. Hvis du føler at du begynner å mase om sex, er det

et varseltegn om at noe ikke stemmer. Da er det bedre å stoppe opp og snakke om hvorfor du gjør

som du gjør.


Husk at du ikke skylder noen sex, selv ikke en kjæreste eller fast partner. På samme måte kan du ikke kreve sex hos noen. Det er også lov å ombestemme seg underveis i akten. Det skal være gjensidig, frivillig og trygt. Her er kommunikasjon gjerne nøkkelen, og samtykke fra alle parter er essensielt. Dette gjelder uansett hvilken seksuell handling det er snakk om. Enten det er berøring, et kyss, oral sex, penetrering etc.


Har du opplevd noe ubehagelig i seksuell sammenheng? Enten det er at du føler noen har tråkket over dine grenser, eller kanskje at du har tråkket over noen andre sine grenser - snakk om det med noen! Det kan være en du stoler på, helsesøster på skole/helsestasjon for ungdom eller hjelpetelefon/Chat (du finner en oversikt her på nettsiden Psyktaerlig.no)


Hvis du har opplevd seksuelt overgrep bør du ta kontakt med nærmeste overgrepsmottak så raskt som mulig. De kan gi medisinsk hjelp og rådgivning, og noen overgrepsmottak har åpent hele døgnet. Du trenger ikke henvisning og tilbudet er gratis.


Ikke vær redd for å snakke åpent om sex og temaer innenfor seksuell helse, det er viktig med en sunn åpenhet i samfunnet for at det skal være god og trygg informasjon tilgjengelig.Komentáře


bottom of page