top of page
  • Thea Sofie Amundsen

Lavterskeltilbud: LEVE

Oppdatert: 6. apr. 2022

Denne uken er det temauke på vår Snapchat hvor tema er lavterskeltilbud. Formålet er å informere om de ulike lavterskeltilbudene som finnes, og representanter fra ulike tilbud skal gjeste vloggen. Noe av det som kjennetegner et lavterskeltilbud er at det skal være et tilbud som er lett tilgjengelig. Blant annet er det ikke noe man skal betale mye for, og man trenger ikke henvisning. Det erstatter imidlertid ikke en psykologtjeneste, men kan være et godt og viktig tilbud.


 

Et av lavterskeltilbudene som finnes er LEVE- Landsforeningen for etterlatte ved selvmord. Det er en landsdekkende organisasjon som har som formål å støtte etterlatte og berørte ved selvmord. I anledning vårt arbeid med å informere om lavterskeltilbud har vi tatt en prat med Andrea Stenseth (29 år) som er styreleder i Unge LEVE, for å bli mer kjent med organisasjonen og tilbudet deres.Andrea har selv opplevd å miste noen til selvmord. Når hun var 9 år mistet hun pappaen sin. Hun opplevde ikke at det var så lett tilgjengelig hjelp, og savnet et godt tilbud. Etter hvert hørte hun om LEVE, og så at de søkte folk. Noe som er unikt med LEVE er at de frivillige også selv har mistet noen til selvmord.


- Kan du fortelle litt om formålet til LEVE og hvordan dere arbeider?

Formålet vårt er å støtte etterlatte og berørte ved selvmord. Det gjør vi blant annet ved å skape møteplasser hvor man kan snakke åpent. For eksempel i form av kafetreff og gåturer. Vi arbeider også med å forebygge selvmord gjennom åpenhet, opplysningsvirksomhet og politisk arbeid. Blant annet har LEVE vært aktiv inn mot regjeringens arbeid med nasjonal handlingsplan for forebygging av selvmord (2020)


Vår “grunntanke” er at ingen skal måtte stå alene i sorgen.

-Hvor kan man finne dere og hva tilbyr dere?

Vi har fylkeslag rundt om i hele landet som tilbyr ulike sosiale arrangementer, markeringer, ungdomssamlinger, og webinarer med konkrete temaer som omhandler selvmord og det å være selvmordsetterlatt. Vi har også sorggrupper, og et tilbud som vi kaller likepersonstjenesten. Du kan finne oss på sosiale medier, og vi har en nettside. Jeg vil legge til at vår ungdomssamling er det eneste landsdekkende tilbudet for unge selvmordsetterlatte i Norge.


Litt mer om likepersonstjenesten:

“En likeperson er en som selv er etterlatt etter selvmord, som er frivillig i organisasjonen og som er kurset i å gjennomføre slike likepersonssamtaler. Vi vet av erfaring at mange etterlatte og berørte opplever det som godt å kunne snakke med andre som har opplevd å miste noen ved selvmord. En likepersonssamtale kan foregå fysisk eller digitalt/på telefon” (Hentet fra nettsiden leve.no)


-Hva er målgruppen deres?

Alle som er etterlatt eller berørte av selvmord. Vi har ingen streng definisjon der. Unge LEVE har hovedsakelig et fokus på unge etterlatte.


Et selvmord berører ikke bare den nærmeste familie, men også dere som er venner, kollegaer og arbeidsgivere av den avdøde og/eller de etterlatte.

Vi vet også at noen etterlatte kan oppleve at reaksjonene og smerten kommer først en god stund etter at selvmordet har skjedd. Uansett når dere opplevde tapet, er dere velkommen til oss.


-Hvorfor er LEVE et viktig tilbud?

Det å snakke om selvmord er ikke lett. Det kan komme brått på, man kan oppleve det som et sjokk og sitte igjen med mange spørsmål som er vonde å bære alene. For eksempel “ kunne jeg gjort mer?”. Det kan være mye skam og skyldfølelse knyttet til tema, og man kan oppleve at en som selv ikke har mistet noen til selvmord ikke helt kan forstå.


LEVE skaper arenaer og møteplasser hvor man kan snakke med andre som også har mistet noen til selvmord.

Det å kunne snakke åpent med noen som har opplevd det samme og få støtte samt å utveksle erfaringer er viktig i en sorgprosess. Ikke minst å ikke føle seg så alene og være ensom i sorgen. Man kan føle seg normal i en unormal situasjon i samhold og fellesskap med andre.Til deg som er etterlatt eller berørt av selvmord, husk at du ikke er alene! Det er viktig at du har noen å snakke med. På leve.no kan du ta kontakt eller lese mer, de har blant annet brosjyrer både rettet mot etterlatte og pårørende til etterlatte. Det finnes også mange andre lavterskeltilbud med forskjellige fokusområder, målgrupper og formål som er verdt å sjekke ut ved behov. Felles for alle er at de er lett tilgjengelig og at de er der for å hjelpe. Søk opp og se hva som finnes av tilbud i din kommune.Her kan du få hjelp (hjelpechatter og telefon):


● Mental helses hjelpetelefon tlf. 116 123 ( døgnåpen)

● Kirkens SOS tlf. 2240 0040 ( døgnåpen)

● Alarmtelefonen for barn og unge tlf. 116 111 (døgnåpen)

● Psyktaerlig.no (Chat)

● SOS-chat.no

● KorsPaHalsen.RodeKors.no

● MentalHelseUngdom.no

● SiDetMedOrd.no

● SnakkLitt.no

● UngePårørende.no
Comments


bottom of page