top of page
  • Thea Sofie Amundsen

Kognitiv atferdsterapi

Oppdatert: 1. okt. 2022

Denne uken har vi temauke hvor det overordnede tema er ulike behandlingstilbud. Uken avsluttes med temaet kognitiv atferdsterapi, også forkortet som CBT (cognitive behavior therapy). I denne teksten kan du lese kort oppsummert hva kognitiv atferdsterapi er og hvordan det kan hjelpe på ulike psykiske lidelser.

 

Hva er egentlig kognitiv terapi?

Det er en tilnærming som har vist seg å ha en viss effektivitet på en rekke ulike psykiske lidelser, da spesielt depresjon og noen type angstlidelser. Det finnes også kognitiv terapi for rusmiddelproblemer, spiseforstyrrelser og søvnproblemer. En sentral ting i tilnærmingen er at tankene våre, atferden vår, følelsene våre og ikke minst kroppen vår blir gjensidig påvirket av hverandre. Kognisjon omhandler hvordan vi prosesserer informasjon, og kognitiv terapi kan blant annet bidra til å endre atferd, hvordan man tenker om verden og hvordan man oppfatter ting.Kognitiv terapi har altså mye fokus på sammenhengen mellom tanker, atferd, følelser og kropp slik som modellen over illustrerer. Modeller blir mye brukt i terapien og målet på sikt er at man skal ha nok verktøy til å kunne håndtere mørke tanker etc. Man kan på en måte si at man på sikt blir sin egen terapeut.

Jeg har tatt med meg mange verktøy fra da jeg gikk i kognitiv terapi og bruker de fortsatt per i dag - Thea

Blant de verktøyene er ABC modellen:


A- Hendelsen

B-Tanker omkring hendelsen

C- Konsekvensen av tolkningen (følelser, kroppslige reaksjoner, og atferd)


Dette er en av de mange måtene å utfordre tankene på. Intensjonen er bevisstgjøring av hvordan tanker, følelser og handlinger henger sammen. Det fokuseres på utforskning og refleksjon rundt oppfatninger av tankers sannhetsinnhold. Et sentralt mål er omstrukturering av tanker og forestillinger.

En annen ting som har hjulpet meg mye innenfor kognitiv terapi er å bli bevisst over de ulike tankefellene som finnes, og ikke minst hvilken tankefeller jeg pleide å "gå i". Det kunne for eksempel være katastrofetenkning, negative automatiske tanker, overgeneralisering eller enten eller tenkning. Jeg går fortsatt i disse "fellene", men jeg er bevisst og tar meg som oftest i det. Da kan jeg videre bruke andre verktøy for å utfordre disse tankene.Jeg var i et veldig pessimistisk tankemønster, og tenkte at alt var håpløst, og at uansett hva jeg gjorde så kom det ikke til å bli bedre. Kognitiv terapi lærte meg å utfordre disse oppfatningene. - Bjarne

Hvem kan kognitiv terapi hjelpe for?

Som nevnt finnes det kognitiv terapi for flere ulike psykiske lidelser, men det har best effekt på depresjon som det i utgangspunktet ble utviklet for. Samt noen angstlidelser. Forskning viser at det er en veldig effektiv form for terapi når det gjelder depresjon, så det kan være verdt å sjekke ut hvis du er deprimert.

Om kognitiv terapi hjelper deg eller ikke kommer an på en del ulike faktorer. Blant annet hjelper det veldig på om man har en eller annen form for et lite lys i mørket. For eksempel musikk, en person man er glad i, en lidenskap etc. Da kan man arbeide med å videreføre denne gleden til andre aspekter også. Det viktigste er derimot ikke nødvendigvis hvilken tilnærming man behandles etter, men vel så viktig er det med relasjonen til behandleren.

Jeg hadde mange ulike behandlere før jeg fant en som kunne hjelpe meg - Bjarne

Hvis behandlingen du får ikke hjelper, så kan det altså hjelpe å bytte behandler. Et annet aspekt er også at man må gjøre en innsats selv. Kognitiv terapi bygger på et samarbeid mellom deg og din behandler. Du vil selv delta aktivt i behandlingen, og din deltagelse er avgjørende for et best mulig resultat.


Hvor kan man oppsøke kognitiv terapi?

Kognitiv terapi er en godt etablert terapiform i Norge. Hvis du går i behandling så har du brukermedvirkning og kan foreslå kognitiv terapi. Det kan foregå som samtaleterapi med behandler, gjennom kurs, og som selvhjelp digitalt. Det finnes en del informasjon på nettet og gratis selvhjelpskurs, videoer og materiale. Så du kan oppsøke kognitiv terapi helt på egenhånd også, men husk å vær kildekritisk og gjør det gjerne i samråd med en behandler.

Comments


bottom of page