• thea-sofie3

SPØR MER
10.oktober er verdensdagen for psykisk helse. I år er tema “spør mer”. I den anledning skal Psyktærlig ha temauke med fokus på nettopp dette viktig temaet.Forfatter: Thea Sofie Amundsen


Verdensdagen for psykisk helse er en årlig markering som holdes over hele verden den 10. oktober. En viktig opplysningskampanje som er med på å bidra til mer åpenhet rundt psykisk helse. Mange sliter i dag med psykiske problemer, og det er mer vanlig enn man kanskje tror. Det å ha noen å snakke med kan være avgjørende for håndteringen av problemene.


Vær oppmerksom. Vis interesse. Spør mer. “Spør mer” er tema 2 under paraplyen “oppmerksomhet og tilstedeværelse”. Ved å vise interesse og vennlig nysgjerrighet ovenfor andre vil du bidra til at personen blir sett, noe som er grunnleggende viktig for oss mennesker. De fleste av oss setter pris på å bli spurt om hvem vi er, hva vi driver med og hvordan vi har det. Ved å spørre mer vil flere føle seg inkludert, og vi kan ikke minst lettere oppdage om noen trenger hjelp. Det er ikke farlig å spørre.


5 grunner til å markere Verdensdagen


Mer åpenhet om psykisk helse kan føre til:

  • At det blir lettere å dele tanker med andre, og å gi og få støtte

  • Mindre tabu og skam rundt psykiske utfordringer

  • Å styrke den psykiske helsen

  • Et mer inkluderende nærmiljø, arbeidsmiljø og skolemiljø

  • Et rausere samfunn


Vi i Psyktærlig ønsker å markere verdensdagen med å den kommende uken ta opp ulike temaer knyttet til “Spør mer”. Der i blant “ hvordan få til en god samtale om vanskelig tema”, “ hvordan være oppmerksom på de rundt seg” og “ når du spør noen om de har det bra, er du klar for å ta imot svaret som kommer?”. Du vil se både noen av våre faste vloggere og gjester fra Kirkens SOS og Mental Helse Ungdom.


Følg med oss på Snapchat for å høre mer om dette @Psyktaerlig


  • Snapchat
  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
FØLG OSS

kontakt oss: post@psyktaerlig.no

© 2021 by Psyktærlig