top of page
  • Thea Sofie Amundsen

Spør mer

Oppdatert: 23. sep. 2022
10.oktober er verdensdagen for psykisk helse. I år er tema “spør mer”. I den anledning skal Psyktærlig ha temauke med fokus på nettopp dette viktig temaet.

Verdensdagen for psykisk helse er en årlig markering som holdes over hele verden den 10. oktober. En viktig opplysningskampanje som er med på å bidra til mer åpenhet rundt psykisk helse. Mange sliter i dag med psykiske problemer, og det er mer vanlig enn man kanskje tror. Det å ha noen å snakke med kan være avgjørende for håndteringen av problemene.


Vær oppmerksom. Vis interesse. Spør mer. “Spør mer” er tema 2 under paraplyen “oppmerksomhet og tilstedeværelse”. Ved å vise interesse og vennlig nysgjerrighet ovenfor andre vil du bidra til at personen blir sett, noe som er grunnleggende viktig for oss mennesker. De fleste av oss setter pris på å bli spurt om hvem vi er, hva vi driver med og hvordan vi har det. Ved å spørre mer vil flere føle seg inkludert, og vi kan ikke minst lettere oppdage om noen trenger hjelp. Det er ikke farlig å spørre.


5 grunner til å markere Verdensdagen


Mer åpenhet om psykisk helse kan føre til:

  • At det blir lettere å dele tanker med andre, og å gi og få støtte

  • Mindre tabu og skam rundt psykiske utfordringer

  • Å styrke den psykiske helsen

  • Et mer inkluderende nærmiljø, arbeidsmiljø og skolemiljø

  • Et rausere samfunn


Vi i Psyktærlig ønsker å markere verdensdagen med å den kommende uken ta opp ulike temaer knyttet til “Spør mer”. Der i blant “ hvordan få til en god samtale om vanskelig tema”, “ hvordan være oppmerksom på de rundt seg” og “ når du spør noen om de har det bra, er du klar for å ta imot svaret som kommer?”. Du vil se både noen av våre faste vloggere og gjester fra Kirkens SOS og Mental Helse Ungdom.


Følg med oss på Snapchat for å høre mer om dette @Psyktaerlig


Comments


bottom of page