top of page
  • Thea Sofie Amundsen

Å stole på deg selv

Oppdatert: 30. apr. 2022


De siste årene har det i stor grad gått opp for meg hvor viktig det er å stole på seg selv og de valgene man tar i livet. Å være sjef i eget liv kan ha flere fordeler enn man tror.


Person som peker i en retning og er omringet av mange piler som peker i flere retninger.
illustrasjon: Sandra Victoria S. Holst

Jeg har så lenge jeg kan huske slitt med å ta egne valg- og stå for dem. En blanding av å gjøre det alle andre mener er rett, og at jeg rett og slett ikke har hatt tro på det jeg selv ville valgt. I vennegjengen var jeg hun som nesten uten unntak sa “ samme for meg.” Hva jeg egentlig ville innerst inne lyttet jeg ikke til. Dette ble en vane for meg. Da jeg plutselig kom i situasjoner der jeg måtte være selvstendig og ta egne valg uten noen å støtte meg på, ble det vanskelig.


Å få råd fra andre kan være fint og av stor verdi, men det er viktig å huske på at det finnes en balanse. Det er ikke alltid like lurt å følge råd fra alle andre, av og til tar man de beste valgene med å kun lytte til seg selv. Dette gjelder spesielt personlige valg i livet, som f.eks hva man skal studere, jobbe med, hvor man skal bo og hvem man skal dele livet med. Å være sjef i eget liv har jeg funnet ut at har mange flere fordeler enn jeg før trodde.


Det er viktig å huske på at andre gir råd basert på sine egne erfaringer og preferanser, og det er derfor ikke gitt at det passer for akkurat deg. Noen ganger vil rådene man blir gitt være gode, og av og til ikke. Man kan helt fint høre andre sine meninger og synspunkter, men hvilken beslutning man til syvende og sist tar, burde alltid være 100% opp til en selv.


Akkurat dette med viktigheten av å stole på seg selv rundt slike valg har gått mer og mer opp for meg i det siste. Det er jo tross alt jeg som i størst grad skal leve med de valgene jeg tar. Ikke minst er det jeg som kjenner meg selv og mine behov aller best. Etter at jeg økte fokus på å stole på meg selv og mine valg har jeg opplevd å være mer fornøyd, tryggere og ikke minst er det lettere å være selvstendig. Jeg er bedre rustet for situasjoner der jeg er nødt til å stå på egne ben.


En viktig del av det er ikke bare å ta valgene, men også å kunne stå for dem. Jeg har erfart at valgene jeg tar ved å lytte til hva jeg selv vil innerst inne og hva som føles rett for meg, også er det de valgene det er lettest å stå for. Hvis et valg man tar likevel skulle vise seg å føles veldig feil i ettertid, så har man om ikke annet mye man kan lære av det. Det er helt menneskelig å gjøre feil. Å være sjef i mitt eget liv er per dags dato fortsatt vanskelig, men absolutt veldig verdt det og noe jeg vil anbefale til alle og enhver. Aldri glem å lytte til deg selv og hva DU vil.


Comments


bottom of page