top of page
Leta Stetter Hollingworth (1886-1939)

Leta Stetter Hollingworth (1886-1939)

Etter at Leta Stetter Hollingworth giftet seg, var det ikke akseptert at hun fortsatte å jobbe som lærer. Til tross for motstanden kvinner møtte i arbeidslivet, akademia og forskning, bestemte Leta Stetter Hollingworth seg etter noen år som hjemmeværende at det ikke var nok for henne. Denne avgjørelsen skulle føre til viktige steg i kvinners frigjøring og helse.⁠ ⁠ Leta gikk tilbake til skolebenken, og ble senere New York City's første psykolog i offentlig tjeneste og sjef for psykologisk laboratorium ved Bellevue Hospital. Så bestemte hun seg for å ta en doktorgrad i utdanningspsykologi, og med pioneren E. L. Thorndike som mentor.⁠ ⁠ Thorndike var tilhenger av variabilitetshypotesen. Dette var oppfatningen om at menn hadde større variasjon i fysiske og mentale egenskaper, og kvinner var middelmodige. Leta motbeviste sin egen mentors oppfatninger. Undersøkelsene hennes viste ingen stor forskjell i variabilitet, men at om det var noen ville det være til fordel for kvinner.⁠ ⁠ En annen oppfatning på den tiden, spesielt blant maktpersoner, var at kvinner ble mentalt uføre under menstruasjon. Dette førte til at mange arbeidsgivere ikke ville ansette kvinner, fordi de trodde de var mindre produktive og ikke kapable til å takle stort ansvar på grunn av den månedlige svekkelsen.⁠  ⁠Leta motbeviste dette i sin doktorgradsavhandling. Hun testet menn og kvinners kognitive, perseptuelle og motoriske ferdigheter hver dag i tre måneder. Studien viste ingenting som tydet på lavere prestasjon knyttet til menstruasjonssyklus.⁠ ⁠  Dette er bare noe av det pioneren Leta Stetter Hollingworth har bidratt med i psykologisk og pedagogisk forskning. ⁠ ⁠
Leta Stetter Hollingworth (1886-1939)

Leta Stetter Hollingworth (1886-1939)

Etter at Leta Stetter Hollingworth giftet seg, var det ikke akseptert at hun fortsatte å jobbe som lærer. Til tross for motstanden kvinner møtte i arbeidslivet, akademia og forskning, bestemte Leta Stetter Hollingworth seg etter noen år som hjemmeværende at det ikke var nok for henne. Denne avgjørelsen skulle føre til viktige steg i kvinners frigjøring og helse.⁠ ⁠ Leta gikk tilbake til skolebenken, og ble senere New York City's første psykolog i offentlig tjeneste og sjef for psykologisk laboratorium ved Bellevue Hospital. Så bestemte hun seg for å ta en doktorgrad i utdanningspsykologi, og med pioneren E. L. Thorndike som mentor.⁠ ⁠ Thorndike var tilhenger av variabilitetshypotesen. Dette var oppfatningen om at menn hadde større variasjon i fysiske og mentale egenskaper, og kvinner var middelmodige. Leta motbeviste sin egen mentors oppfatninger. Undersøkelsene hennes viste ingen stor forskjell i variabilitet, men at om det var noen ville det være til fordel for kvinner.⁠ ⁠ En annen oppfatning på den tiden, spesielt blant maktpersoner, var at kvinner ble mentalt uføre under menstruasjon. Dette førte til at mange arbeidsgivere ikke ville ansette kvinner, fordi de trodde de var mindre produktive og ikke kapable til å takle stort ansvar på grunn av den månedlige svekkelsen.⁠  ⁠Leta motbeviste dette i sin doktorgradsavhandling. Hun testet menn og kvinners kognitive, perseptuelle og motoriske ferdigheter hver dag i tre måneder. Studien viste ingenting som tydet på lavere prestasjon knyttet til menstruasjonssyklus.⁠ ⁠  Dette er bare noe av det pioneren Leta Stetter Hollingworth har bidratt med i psykologisk og pedagogisk forskning. ⁠ ⁠
Leta Stetter Hollingworth (1886-1939)

Leta Stetter Hollingworth (1886-1939)

Etter at Leta Stetter Hollingworth giftet seg, var det ikke akseptert at hun fortsatte å jobbe som lærer. Til tross for motstanden kvinner møtte i arbeidslivet, akademia og forskning, bestemte Leta Stetter Hollingworth seg etter noen år som hjemmeværende at det ikke var nok for henne. Denne avgjørelsen skulle føre til viktige steg i kvinners frigjøring og helse.⁠ ⁠ Leta gikk tilbake til skolebenken, og ble senere New York City's første psykolog i offentlig tjeneste og sjef for psykologisk laboratorium ved Bellevue Hospital. Så bestemte hun seg for å ta en doktorgrad i utdanningspsykologi, og med pioneren E. L. Thorndike som mentor.⁠ ⁠ Thorndike var tilhenger av variabilitetshypotesen. Dette var oppfatningen om at menn hadde større variasjon i fysiske og mentale egenskaper, og kvinner var middelmodige. Leta motbeviste sin egen mentors oppfatninger. Undersøkelsene hennes viste ingen stor forskjell i variabilitet, men at om det var noen ville det være til fordel for kvinner.⁠ ⁠ En annen oppfatning på den tiden, spesielt blant maktpersoner, var at kvinner ble mentalt uføre under menstruasjon. Dette førte til at mange arbeidsgivere ikke ville ansette kvinner, fordi de trodde de var mindre produktive og ikke kapable til å takle stort ansvar på grunn av den månedlige svekkelsen.⁠  ⁠Leta motbeviste dette i sin doktorgradsavhandling. Hun testet menn og kvinners kognitive, perseptuelle og motoriske ferdigheter hver dag i tre måneder. Studien viste ingenting som tydet på lavere prestasjon knyttet til menstruasjonssyklus.⁠ ⁠  Dette er bare noe av det pioneren Leta Stetter Hollingworth har bidratt med i psykologisk og pedagogisk forskning. ⁠ ⁠
Leta Stetter Hollingworth (1886-1939)

Leta Stetter Hollingworth (1886-1939)

Etter at Leta Stetter Hollingworth giftet seg, var det ikke akseptert at hun fortsatte å jobbe som lærer. Til tross for motstanden kvinner møtte i arbeidslivet, akademia og forskning, bestemte Leta Stetter Hollingworth seg etter noen år som hjemmeværende at det ikke var nok for henne. Denne avgjørelsen skulle føre til viktige steg i kvinners frigjøring og helse.⁠ ⁠ Leta gikk tilbake til skolebenken, og ble senere New York City's første psykolog i offentlig tjeneste og sjef for psykologisk laboratorium ved Bellevue Hospital. Så bestemte hun seg for å ta en doktorgrad i utdanningspsykologi, og med pioneren E. L. Thorndike som mentor.⁠ ⁠ Thorndike var tilhenger av variabilitetshypotesen. Dette var oppfatningen om at menn hadde større variasjon i fysiske og mentale egenskaper, og kvinner var middelmodige. Leta motbeviste sin egen mentors oppfatninger. Undersøkelsene hennes viste ingen stor forskjell i variabilitet, men at om det var noen ville det være til fordel for kvinner.⁠ ⁠ En annen oppfatning på den tiden, spesielt blant maktpersoner, var at kvinner ble mentalt uføre under menstruasjon. Dette førte til at mange arbeidsgivere ikke ville ansette kvinner, fordi de trodde de var mindre produktive og ikke kapable til å takle stort ansvar på grunn av den månedlige svekkelsen.⁠  ⁠Leta motbeviste dette i sin doktorgradsavhandling. Hun testet menn og kvinners kognitive, perseptuelle og motoriske ferdigheter hver dag i tre måneder. Studien viste ingenting som tydet på lavere prestasjon knyttet til menstruasjonssyklus.⁠ ⁠  Dette er bare noe av det pioneren Leta Stetter Hollingworth har bidratt med i psykologisk og pedagogisk forskning. ⁠ ⁠
Read More

Make this yours. Click here to edit the text and include any relevant information.

Read More

Make this yours. Click here to edit the text and include any relevant information.

Read More

Make this yours. Click here to edit the text and include any relevant information.

Read More

Make this yours. Click here to edit the text and include any relevant information.

bottom of page